Alumni

Alexander Bashkirov

Alexander Gavrikov

Anastasia Lukovkina

Daniil Melezhenko

Danil Egorin

Dr. Anna Kozmenkova

Zelinsky Institute of organic chemistry

Dr. Kirill Mironovich

Roselectronica, head of the lab

Dr. Olesya Kapitanova

Moscow state university, researcher

Dr. Sergey Doronin

Semenov research center for chemical physics, researcher

Dr. Victor Krivchenko

Dubna state university

Dr. Victor Vizgalov

Moscow Institute of Physics and Technology

Dr. Yury Minenkov

Fedor Davydov

Ilya Bezuglov

Samara state university, PhD student

Sukhaili Hotamov

Valeriya Kokareva

Viktor Reshetnikov

Vladislav Bruchko

Xieyu Xu